De Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina” Westmaas bestaat in september volgend jaar 100 jaar. De vereniging, die oorspronkelijk werd opgericht om aandacht te besteden aan gebeurtenissen rond het koningshuis, heeft zich echter ontwikkeld tot een algemene dorpsvereniging die zich het hele jaar inzet voor de organisatie van activiteiten voor de lokale gemeenschap.

Zo worden niet alleen al vele jaren feestelijkheden voorbereid op Koningsdag, maar wordt tegenwoordig ook aandacht besteed aan de herdenking van de gevallenen op 4 mei en de bevrijding op 5 mei. Daarnaast organiseert de Oranjevereniging evenementen op bijzondere momenten in het dorpsleven, zoals een lampionoptocht voor de kinderen, een seniorenbuffet voor de ouderen, een zomeravondconcert, het dorpsfeest aan het eind van de zomer, de intocht van Sinterklaas en een kerstcafé op het kerkplein. In al die gebeurtenissen heeft de Oranjevereniging een actief aandeel.

Die betrokkenheid komt ook tot uiting in het grote aantal leden van de jubilerende Oranjevereniging. Bij recente ledenwerfacties werden tientallen nieuwe aanmeldingen genoteerd. Daardoor telt de vereniging nu bijna 450 leden, een aantal dat nooit eerder werd bereikt. Dat betekent dat de helft van het aantal gezinnen in Westmaas nu lid is van de Oranjevereniging.

Ter gelegenheid van het komende eeuwfeest heeft Rook Belder, sinds 1979 secretaris-penningmeester van de Oranjevereniging, een boek samengesteld met informatie en foto’s naar aanleiding van de 100-jarige historie van de vereniging. Belder is al tientallen jaren betrokken bij vele initiatieven in zijn geboortedorp die bijdragen aan de vitaliteit van de kleine dorpsgemeenschap van Westmaas. Hij is ook de schrijver van een aantal eerder verschenen boeken over de geschiedenis van het dorp, de kerk, de oorlog en het verenigingsleven.

In zijn nieuwe boek komt de historie van Westmaas zelf ook uitgebreid ter sprake aan de hand nieuwsberichten over lokale gebeurtenissen naast die rond het Oranjehuis. Een van de hoofdstukken van het boek zal zijn gewijd aan de toekomst. “De Oranjevereniging wil haar rol voor de hele dorpsgemeenschap ook in de toekomst blijven vervullen. Het 100-jarig bestaan is een geschikt moment om over die toekomst na te denken”, zo schrijft het bestuur in een brief die begin juni is gestuurd aan 80 mensen in het dorp.

Gevraagd wordt om ideeën voor voorzieningen, initiatieven of activiteiten die het dorpsleven van Westmaas verder kunnen verrijken. “Hoe zouden wij in de komende jaren nog meer voor het dorp kunnen betekenen?” De reacties zullen worden opgenomen in het boek over 100 jaar Westmaas en Oranje dat volgend jaar verschijnt.

Comments are closed.